About us

MKF20150424-03 Dennis Horstman-Maassen   MKF20150424-01 Dennis Horstman-Maassen

Van anti-terreurspecialist naar kinderboekenschrijver 

door Marjolein Kats met foto’s van Marion Keijzer

Wat heeft het aanhouden van oorlogsmisdadigers te maken met een kindersprookje? Kinderboekenschrijver Dennis Horstman-Maassen schreef het sprookje Koning Knuffel. Het idee voor het boek ontstond tijdens zijn werk als marinier in oorlogsgebied. “Wat kinderen meekrijgen kan bepalen of ze op latere leeftijd een geweer oppakken of niet.”

Het sprookje Koning Knuffel, geschreven door Dennis Horstman-Maassen, gaat over het accepteren van mensen die anders zijn dan jij. ‘En ook het accepteren van jezelf, als je anders bent dan anderen’, zegt de schrijver. In het warme en geestige sprookje groeien de armen van Koning Knuffel sneller dan de rest van zijn lichaam. Hij denkt dat knuffelen de oplossing is voor alle problemen. Maar dan wordt er een bijzonder prinsesje geboren en wordt alles anders.

Anti-terreur eenheid
Het eerste zaadje voor het idee van het boek werd geplant toen Dennis Horstman-Maassen werkte als marinier. In de jaren negentig zat hij in Bosnië bij de Bijzondere Bijstandseenheid van het Korps Mariniers. Deze anti-terreur eenheid hield mensen aan die op een lijst stonden van verdachten van oorlogsmisdaden. Horstman-Maassen: ‘Wat oorlog met mensen doet is dat ze beestachtig gedrag vertonen. Ze zijn niet beestachtig. In die periode heb ik gezien dat mensen in de basis goed zijn, ook al doen ze de meest vreselijke dingen.’ Er zijn een aantal waarden die de auteur, naar aanleiding van zijn uitzending naar Bosnië, als essentieel beschouwt. Deze zitten verweven in het kinderboek: ‘Ieder mens is gelijkwaardig, niet per se gelijk. En ieder mens verdient respect, niet ieder gedrag.’

“Anders” zijn
Ook putte Horstman-Maassen inspiratie uit zijn huidige werk in de psychiatrie. Naast kinderboekenschrijver is hij woonbegeleider van het bemoeizorgteam bij de RIBW in Arnhem. Het team begeleidt mensen die als “niet te begeleiden” zijn bestempeld. Via dit werk heeft Horstman-Maassen dagelijks te maken met mensen die “anders” zijn.
Waar ligt de scheidslijn van gek of normaal zijn? Is die er wel? En wanneer is iemand anders of beperkt? Deze thema’s komen terug in het sprookje. ‘Beperkingen zitten vooral in mensen hun hoofd en niet in daadwerkelijke fysieke beperkingen, zoals deze doorgaans worden omschreven’, vindt de schrijver.

Pesten
De schrijver las tijdens de voorleesweken 2015 voor op basisscholen en besprak in de hogere klassen aan de hand van het boek het thema pesten. Horstman-Maassen: ‘Oorlog voeren is niet anders dan volwassenen die elkaar pesten. Met de boodschap dat sommige mensen anders zijn dan anderen en dat we dat moeten accepteren, daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Wat kinderen bewust of onbewust meekrijgen kan bepalen of ze op latere leeftijd een geweer oppakken of niet.’
Horstman-Maassen is daarom bezig met het ontwikkelen van een workshop voor scholen, getiteld “Anders Zijn”, met het verhaal van Koning Knuffel als basis. De workshop zal ingaan op de onderliggende drijfveer om te pesten, het anders zijn, en legt de nadruk op het verbinden vanuit gelijkwaardigheid.

Illustraties

De illustraties in het boek zijn verzorgd door Derrick Putman en Lucy Johannes van KUNSTportaal, waarmee de schrijver via zijn werk bij de RIBW in contact kwam. KUNSTportaal is een ontmoetingsplek en kunstwerkplaats voor mensen met een indicatie dagbesteding.